NEWSTICKER

Setia Tak Berkarat? (4)

26 November 2022 23:52

Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap setia atas suatu kebenaran dalam kehidupannya. Baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara.