NEWSTICKER

Jangan Terulang! (5)

16 October 2022 22:50

Tiga cerita dari tiga perempuan hebat. Memey Rochtriyati terjebak pada sindikat perdagangan manusia yang menjadikannya PSK. Ia terinfeksi HIV, ia bangkit dan mendirikan Smile Plus untuk melakukan pendampingan bagi para ODHA. 

Shandra Woworuntu juga terjebak sindikat perdagangan manusia yang memaksanya menjadi PSK. Kini aktif memerangi praktek perdagangan manusia secara global. 

Shandra menjadi penasehat puluhan negara dalam memerangi perdagangan manusia. Sedang Yunita Rohani mendapat perlakuan tidak manusiawi saat kerja di Malaysia.