NEWSTICKER

Setia Tak Berkarat? (3)

26 November 2022 23:50

Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap setia atas suatu kebenaran dalam kehidupannya. Baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara.