NEWSTICKER

Setia Tak Berkarat? (2)

26 November 2022 23:48

Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap setia atas suatu kebenaran dalam kehidupannya. Baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara.